Codex is ISO 27001 gecertificeerd

Informatiebeveiliging

Codex is gecertificeerd voor de ISO 27001 norm, dé wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. Met deze certificering tonen wij aan dat Codex voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan het veilig en verantwoord omgaan met aangeleverde data. Transport, opslag en bewerking van gevoelige data is bij ons in veilige handen.

 

Codex is voor alle duidelijkheid zélf gecertificeerd, met als bewijs hiervan het
ISO-certificaat in de volgende link: Codex – ISO certificering

ISO-certificering is belangrijk voor onze opdrachtgevers

– vaak eisen opdrachtgevers zelfs een ISMS certificering
– het is het bewijs wordt voldaan aan de ISO regels voor informatiebeveiliging
– proces-optimalisatie en kostenbesparend doordat er efficiënter gewerkt wordt
– zekerheid van een werkend informatiebeveiligingsmanagementsysteem
– vastlegging van gemaakte afspraken en procedures in het systeem
– controle van werking, juistheid en volledigheid via jaarlijkse audit
– de intrinsieke wens van Codex tot optimale beveiliging is concreet gemaakt

Scope van de certificering

“Informatiebeveiliging gerelateerd aan de ontwikkeling, support en hosting van het data-analyse-platform van Codex, koppeling van dit platform aan andere platforms en uitvoering van diensten met behulp van het platform”.