Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordelen aanvragen? U moet na de indiensttreding snel weten of een individuele medewerker aan de voorwaarden van het Loonkostenvoordeel (LKV) voldoet. Bekijk uw mogelijkheden!

sunburst LKV nw

Loonkostenvoordeel

Sinds 1 januari 2018 is de premiekorting vervangen voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Werkgevers kunnen gebruik maken van een tegemoetkoming in de loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking of voor oudere werknemers. De nieuwe regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein.

 

Daarnaast is er voor werkgevers een loonkostenvoordeel die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als de werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

 

Wilt u weten of u recht heeft op deze regeling? Doe de QuickScan!

 • Transparant
 • Altijd op de hoogte
 • Snel en Secuur

LKV oudere werknemer

Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt van 56 jaar of ouder, heeft u mogelijk recht op het loonkostenvoordeel. U kunt dan zelf het LKV aanvragen via de loonaangifte. Voor deze aanvraag is ook een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig. Daarnaast moet de medewerker aan de volgende eisen voldoen:

 

 • De medewerker werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via de gemeente.
 • De medewerker moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker is 56 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De medewerker heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij de nieuwe of huidige werkgever gewerkt.
 • De werkgever heeft niet eerder voor de medewerker een loonkostenvoordeel gekregen.
 • De medewerker heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij de huidige of nieuwe werkgever recht op een van deze uitkeringen:
 • WW-uitkering of IOW-uitkering;
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Waz, Wamil);
 • Arbeidsondersteuning Wet Wajong;
 • Een uitkering uit EU, EER of Zwitserland met hetzelfde doel als de Nederlandse uitkeringen.

 

resultaat per product dashboard

Loonkostenvoordeel inzichtelijk

Codex begrijpt dat het aanvragen van loonkostenvoordelen ingewikkeld en tijdrovend kan zijn. Dankzij de unieke software van Codex is dit niet langer het geval. Codex voert bij alle medewerkers nauwgezet alle processtappen uit en neemt voor u het volledige proces van de loonkostenvoordelen uit handen. De unieke software wordt volledig ingericht op maat en naar wens van uw organisatie.

 

Iedere nieuwe medewerker zal actief worden benaderd per dynamische e-mail en zo nodig per telefoon. De antwoorden zullen vertrouwelijk worden verwerkt in de database van Codex. Daarnaast moet de respons tijdig en volledig worden afgehandeld tot en met de realisatie. Het gehele proces van beschikkingen en uitbetaling worden gecontroleerd door Codex.

 

Codex begrijpt dat u graag betrokken blijft bij het gehele proces. Codex biedt tijdens het gehele proces een volledig digitale werkwijze aan, waarbij u zelf door middel van onze dashboards constant op de hoogte wordt gehouden van het gehele proces.

Profiteer ook van uw Loonkostenvoordeel

Dankzij de unieke software van Codex realiseert u behalve uw loonkostenvoordelen ook een flinke tijdsbesparing. Codex heeft gemerkt dat veel opdrachtgevers intern veel uren besteden aan het benutten van loonkostenvoordelen terwijl u deze tijd ook aan andere zaken kan besteden.

 

Wilt u een besparing op interne loonkosten, hogere opbrengsten en kostbare tijd besparen? Neem contact met ons op en ontdek uw mogelijkheden!