AO & IC aspecten

AO & IC aspecten

In-control zijn van processen en administratieve organisatie
Samenwerking tussen disciplines

In de praktijk moeten meerdere disciplines dus integraal samenwerken bij het inrichten van het interne beheersingssysteem. Te denken valt aan HR, F&A, IT- en kwaliteitexperts. Daarmee verschuiven ook de aspecten waarop de inrichting en kwaliteit van interne beheersing beoordeeld dienen te worden om de interne beheersing en operationele prestaties te verbeteren.

Interne beheersing

Interne beheersing betreft alle door het management gestelde doelen. Dit kan financiële betrouwbaarheid zijn maar ook bijvoorbeeld doelmatigheid, juistheid en volledigheid van de administratie, juistheid en volledigheid van premieafdrachten en optimale benutting van regelingen.

 

  • inzichten van Codex data-experts
  • kwalitatieve interne administratie
  • strategische en operationele voordelen
Goed ingerichte AO/IC

Het belang van een goede administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen wordt vaak onderschat. Goede inrichting zorgt ervoor dat uw organisatie ‘in control’ is. Operationeel maar ook strategisch.

Een belangrijk onderdeel van de data analyses van Codex betreffen de AO/IC aspecten. Inrichting en gebruik van het salarispakket wordt minutieus gecontroleerd op basis van de wet- en regelgeving van Belastingdienst en Pensioenfonds, de geldende CAO’s en de bekende fouten die regelmatig en in alle salarispakketten voorkomen. Alle constateringen rapporteren wij snel en overzichtelijk.