Instroom – LKV

Instroom – LKV

Loonkostenvoordelen optimaal benut
Doelgroepen
  • oudere werknemers
  • arbeidsgehandicapte werknemers
  • herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers
  • werknemers die onder de banenafspraak vallen

Proces uit handen met slimme software

U moet na de indiensttreding snel weten of een individuele medewerker aan de voorwaarden van het Loonkostenvoordeel (LKV) voldoet. Binnen 3 maanden moet de doelgroep- verklaring worden aangevraagd : te laat is te laat! Als het proces niet strak wordt ingericht kan dit grote gevolgen hebben: het recht op voordeel vervalt en u loopt grote bedragen mis.
In 2024 en 2025 wordt de regeling versoberd voor de doelgroep oudere werknemers.

Dashboard Instroom monitor

Tooling en dashboard

Met de Instroom Monitor biedt Codex voor het hele proces van de Loonkostenvoordelen unieke software. We voeren bij alle medewerkers nauwgezet alle processtappen uit en nemen u de volledige uitvoering uit handen. Volledig ingericht op maat en naar wens van uw organisatie. Met een digitale werkwijze, waarbij elke stap en resultaat via een eigen dashboard kan worden gevolgd.

  • maximaal € 6.000,- per jaar voor maximaal 3 jaar
  • géén reparatie tot 5 jaar terug
  • zeer korte aanvraagtermijnen
Werkproces met witte rand

Proces Instroom Monitor

Elke instromende medewerker wordt actief per dynamische e-mail en zo nodig per telefoon met een aantal vragen benaderd. De antwoorden worden direct automatisch verwerkt in de database. Alle processtappen tot en met de beschikkingen en uitbetaling worden gecontroleerd. Met als doel 100% dekking wordt optimale toepassing met een efficiënte werkwijze geborgd.

Besparing op interne loonkosten en hogere opbrengsten

Extra voordeel

Opdrachtgevers besteden intern veel uren aan het benutten van LKV terwijl deze aan andere zaken kunnen worden besteed. Niet alleen de uitvraag moet op tijd worden gedaan, maar respons moet tijdig en volledig worden afgehandeld tot en met realisatie. Andere prioriteiten, verlof of ziekte brengen de deadline in gevaar.