Instroom – No-riskpolis

Instroom – No-riskpolis

Compensatie bij ziekte door vangnetregeling van UWV
No-riskpolis grafiek zonder achtergrond

No-riskpolis uitgevraagd bij instroom

De software van de Instroom Monitor vraagt instromende medewerkers ook naar  de achtergrond die relevant is voor de No-riskpolis. U hoeft niet meer af te wachten, er kan meteen in de salarissoftware worden ingeregeld. Hierdoor is direct veilig gesteld dat het UWV het loon financiert in het geval deze werknemer ziek wordt, zonder dat het u arbeidstijd kost.

U moet op de hoogte zijn

De No-riskpolis hoeft u niet van tevoren aan te vragen voor de werknemer, maar bij een ziekmelding moet wel bij het UWV worden aangeven dat de No-riskpolis van toepassing is. En u moet daar dan dus wel van op de hoogte zijn! Codex kan van alle nieuwe indiensttredingen de (uitkerings-) situatie in kaart brengen en aangeven welke medewerkers potentieel in aanmerking komen.

Wat is No-riskpolis

De No-riskpolis is een belangrijke financiële vangnetregeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-riskpolis geldt voor werknemers met aantal uitkeringsachtergronden: in die gevallen zal de werkgever worden gecompenseerd.

 • UWV betaalt Ziektewet-uitkering als werknemer ziek wordt
 • u hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet
 • geen hogere premie als de werknemer in de WGA komt
Welke uitkeringen en situaties
 • WIA, WAO-, WAZ of Wajong-uitkering
 • WW-uitkering (langer dan 52 weken)
 • WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan
 • Opgenomen in het doelgroepregister
  (o.a. banenafspraak: IOAW-, IOAZ-, Anw, bijstand)
 • Beschut werk
 • Scholingsbelemmerden
 • Wet REA (overgangsrecht)
 • Structureel functionele beperking (overgangsrecht)

Hoe lang geldt de No-riskpolis?

Het UWV betaalt de ZW-uitkering 5 jaar als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen, zoals bij een ernstige ziekte. In enkele gevallen kan de de No-riskpolis zelfs blijvend zijn. Codex helpt jou graag bij de No-riskpolis. Neem vrijblijvend contact met ons op!