No-riskpolis

No-riskpolis

Compensatie bij ziekte door vangnetregeling van UWV
U moet op de hoogte zijn

De No-riskpolis hoeft u niet van tevoren aan te vragen voor de werknemer, maar bij een ziekmelding moet wel bij het UWV worden aangeven dat de No-riskpolis van toepassing is. En u moet daar dan dus wel van op de hoogte zijn! Codex kan van alle nieuwe indiensttredingen de (uitkerings-) situatie in kaart brengen en aangeven welke medewerkers potentieel in aanmerking komen.

Wat is No-riskpolis

De No-riskpolis is een belangrijke financiële vangnetregeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-riskpolis geldt voor werknemers met aantal uitkeringsachtergronden: in die gevallen zal de werkgever worden gecompenseerd.

 • UWV betaalt Ziektewet-uitkering als werknemer ziek wordt
 • u hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet
 • geen hogere premie als de werknemer in de WGA komt
Welke uitkeringen en situaties
 • WIA, WAO-, WAZ of Wajong-uitkering
 • WW-uitkering (langer dan 52 weken)
 • WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan
 • Opgenomen in het doelgroepregister
  (o.a. banenafspraak: IOAW-, IOAZ-, Anw, bijstand)
 • Beschut werk
 • Scholingsbelemmerden
 • Wet REA (overgangsrecht)
 • Structureel functionele beperking (overgangsrecht)

Hoe lang geldt de No-riskpolis?

De No-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat het UWV de ZW-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de No-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte. In enkele gevallen kan de de No-riskpolis zelfs blijvend zijn.