Opleidingssubsidies

Opleidingssubsidies

Subsidieregeling Praktijkleren
Doelgroepen
  • kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten met een opleiding in sectoren waar tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal € 2.700 per persoon is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten van een leerling, deelnemer of student of de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper (toio). Onder voorwaarden komen alle opleidingsniveaus in aanmerking: van vmbo, mbo en hbo tot promovendi.

  • snel signaleren wie in aanmerking komt
  • juiste administratie van alle gegevens
  • optimalisering van de opbrengst
Verplichte documenten
  • praktijkleerovereenkomst
  • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer
  • administratie van de begeleiding

Voorwaarden

De werkgever moet erkend leerbedrijf zijn. De SPL-aanvraag moet in het betreffende studiejaar uiterlijk half september online worden aangevraagd. Dit geldt voor gerealiseerde praktijkleerplaatsen en leerwerktrajecten over de werkelijke periode. Voor een eerder studiejaar kan geen aanvraag meer worden ingediend. Codex kan als intermediair het hele aanvraagtraject doen namens het leerbedrijf.

Administratie

Administratie die de aanvraag onderbouwt is zeer belangrijk. De werkgever moet deze tijdens de begeleiding zelf bijhouden en bewaren. Na aanvraag en ook nog na verstrekking van de subsidie kan het RVO controles uitvoeren op aanwezigheid van de administratie en of de begeleiding daadwerkelijk is geboden.