Opleidingsregelingen

Opleidingsregelingen

Subsidieregeling Praktijkleren, SectorplanPlus, Stagefonds Zorg
Doelgroepen
  • kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten met een opleiding in sectoren waar tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Subsidies voor opleiden van doelgroepen

De Subsidieregeling Praktijkleren, SectorplanPlus en Stagefonds Zorg stimuleren werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidies zijn een tegemoetkoming in de begeleidingskosten van een leerling, deelnemer of student of (in geval van Praktijkleren) de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper (toio). Onder voorwaarden komen alle opleidingsniveaus in aanmerking: van vmbo, mbo en hbo tot promovendi.

  • snel signaleren wie in aanmerking komt
  • juiste administratie van alle gegevens
  • optimalisering van de opbrengst
Verplichte documenten
  • praktijkleerovereenkomst
  • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer
  • administratie van de begeleiding

Voorwaarden

Administratie die de aanvraag onderbouwt is zeer belangrijk. De werkgever moet deze tijdens de begeleiding zelf bijhouden en bewaren. Na aanvraag en ook nog na verstrekking van de subsidie kan de verstrekker controles uitvoeren op aanwezigheid van de administratie en of de begeleiding daadwerkelijk is geboden. Codex helpt jou graag bij de aanvraag van de opleidingssubsidies. Neem contact op voor de mogelijkheden!