Pensioenpremie – PFZW

Pensioenpremie – PFZW

Blijvend juiste en volledige pensioenadministratie
Voorbeelden van situaties
  • medewerkers na uitdienstmelding onterecht opnieuw aangemeld en gefactureerd
  • soms worden ten onrechte juist geen rechten opgebouwd
  • deeltijdfactoren, grondslagen en toeslagen kloppen niet met via de UPA opgegeven waarden
  • fouten in de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer (%)

Pensioenpremie is complex

Het pensioenstelsel in Nederland is complex en pensioenadministratie gecompliceerd. Ook na de komst van de UPA gaan nog steeds zaken mis bij de premie-afdrachten aan PFZW. PGGM voert de administratie voor PFZW vrijwel geheel geautomatiseerd uit maar pensioenpremie-facturen kloppen vaak niet met het bedrag dat zou moeten worden voldaan.
Pensioenadministratie is echter volledig de verantwoordelijkheid van de werkgever en correcties achteraf zijn vrijwel onmogelijk.

Codex Software controleert juistheid

De software-platform van Codex kan Big Data managen én de UPA-regels toepassen. Onder meer door het opslaan van de gegevens in een Data Lakehouse kunnen wij de juistheid van de pensioen-administratie van werkgevers controleren. Het is een SaaS oplossing, waarbij de opdrachtgever alleen toegang hoeft te geven tot haar data. Het systeem berekent de juistheid van de facturatie voor alle dienstverbanden en periodes.

 

Onafhankelijke analyse

Voor factuurcontrole is veel tijd, inhoudelijke kennis en een rekenprogramma nodig en het betreft zeer veel data. Controle is voor een individuele werkgever hierdoor nauwelijks uitvoerbaar.
Dit leidde tot de behoefte aan een onafhankelijke analyse: het betreft tenslotte de juistheid van pensioenen van mensen en enorme bedragen voor werkgevers.

Wat kan Codex betekenen

De software vergelijkt wat er is betaald met wat u had moeten betalen en duidt verschillen. Dit wordt gepresenteerd in een overzichtelijk digitaal rapportage-dashboard. Alle data is veilig versleuteld opgeslagen in een Data Lakehouse. Codex voldoet aan de strenge AVG-normen en is ISO 27001 gecertificeerd met betrekking tot informatiebeveiliging.
U bent als werkgever ‘in control’ en voldoet aan de interne compliance- en risk voorwaarden.  Bovendien bouwt de werknemer het juiste pensioen op.