Pensioen­premie PFZW

Pensioen­premie PFZW

Blijvend juiste en volledige pensioenadministratie
Voorbeelden van situaties
  • medewerkers worden regelmatig na uitdienstmelding onterecht opnieuw aangemeld en gefactureerd, maar ook komt het voor dat er ten onrechte juist geen rechten worden opgebouwd.
  • pensioenfacturen bevatten aantoonbaar fouten, vergelijkbaar met de afrekeningsfouten die tot en met 2007 bestonden.
  • deeltijdfactoren, grondslagen en ORT’s kloppen niet met de via UPA opgegeven waarden en er zitten soms fouten in de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer.

Pensioenpremie is complex

Het pensioenstelsel in Nederland is complex en pensioenadministratie gecompliceerd. Mede door de komst van de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte vanaf 2017) lopen veel zaken mis bij de afdracht van pensioenpremie. Daarnaast zijn er geen buitendienstmedewerkers meer en is de pensioenadministratie (volgens PFZW) nu helemaal de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Controleren vrijwel onmogelijk

Per medewerker zijn er gemakkelijk 40 factuurregels per jaar. In één oogopslag zien wat er betaald is voor wie en voor welk dienstverband is vrijwel ondoenlijk, waardoor controle niet goed mogelijk is.
Correcties achteraf doorgeven is vrijwel onmogelijk geworden, mede doordat de vervaltermijn steeds verder wordt verkort door PFZW. Ook wordt er geen bestandsvergelijking meer geleverd door PFZW aan het einde van het jaar, waardoor afwijkingen tussen de salarisadministratie en de vastgelegde rechten niet meer door PFZW worden gesignaleerd.

U bent zelf verantwoordelijk

Ondanks alle voorbeelden van de problemen stelt PFZW dat de werkgever verantwoordelijk is voor de pensioenadministratie. Dit is te begrijpen, maar dan moet de werkgever wel in staat zijn om facturen efficiënt te controleren én moet het Fonds de opgaven correct verwerken. Want ook de periode waarover correcties kunnen worden ingediend wordt steeds verder verkort.
Mede door tijdgebrek en de onoverzichtelijke hoeveelheid factuurregels, wordt er regelmatig vanuit gegaan dat de afdrachten wel zullen kloppen, met alle risico’s van dien.

Wat kan Codex betekenen

Om ervoor te zorgen dat u als werkgever kort op de bal kunt spelen, heeft Codex een aantal mogelijkheden ontwikkeld waardoor u als werkgever weer ‘in control’ bent en de werknemer het juiste pensioen opbouwt.