Premie Werkhervattingskas

Premie Werkhervattingskas

Beoordeling Premiebesluiten Werkhervattingskas
Waar gaat het verkeerd
 • onjuiste grondslagen
 • fouten in de berekening
 • derde partijen verwerken gegevens foutief
 • onvolkomenheden in de eigen administratie
 • veel verschillende regels van UWV en Belastingdienst

Beoordeling premiebesluit en instroomlijst

Elke werkgever betaalt via de loonaangifte premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. De hoogte van de sectorale en de individuele premies wordt aan het eind van ieder jaar vastgesteld en bekendgemaakt via de ‘Whk-beschikking’. Vaak is deze beschikking onjuist: het is dan ook zinvol alle verschillende componenten te controleren omdat elk op zich al een groot effect kan hebben op het premiebedrag.

Wat onderzoeken we
 • toegerekende WGA- en ZW- uitkeringslast
 • gemiddelde premieloonsom over 5 jaar
 • de geldende rekenregels van het betreffende jaar
 • de opslag of korting die geldt voor de organisatie
 • kleine, middelgrote of grote werkgever
 • sectorindeling en sectorpremie

Wat doet Codex voor u

Wij halen onjuistheden uit de salarisdata om dit financieel en procesmatig blijvend te optimaliseren.
Als we fouten aantreffen begeleiden we uw organisatie bij het corrigeren in het verleden tot 5 jaar terug en we waarborgen een juiste berekening voor in de toekomst. Met als doel juistheid en volledigheid. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden!