Premies en Whk

Premies en Whk

Premiekorting 2016-2017 & beoordeling Premiebesluiten Whk
Wij nemen het uit handen

We beoordelen alle doelgroepen: ouderen, (herplaatste) arbeidsgehandicapten en banenafspraak en borgen alsnog een optimale toepassing met een uitgekiend uitvraagtraject. Voor de juiste uitvoering hebben we alleen beperkte personeels- en salarisdata nodig, u doet zelf vrijwel niets behalve gegevens aanleveren.

Premiekorting 2016-2017

Fiscale stimuleringsmaatregelen voor bepaalde doelgroepen die de premies voor de werknemersverzekeringen verlagen blijven vaak onvoldoende benut. Deze premiekortingen kunnen wij evenwel tot maximaal vijf jaar terug alsnog realiseren. Ook onterecht afgedragen premies kunnen worden teruggevorderd.

 • volledige benutting van stimuleringsmaatregelen
 • terugvorderen onterechte afdrachten
 • compleet geoptimaliseerde administratie
Waar gaat het verkeerd
 • onjuiste grondslagen
 • fouten in de berekening
 • derde partijen verwerken gegevens foutief
 • onvolkomenheden in de eigen administratie
 • veel verschillende regels van UWV en Belastingdienst

Beoordeling Whk-premiebesluit

Elke werkgever betaalt via de loonaangifte premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. De hoogte van de sectorale en de individuele premies wordt aan het eind van ieder jaar vastgesteld en bekendgemaakt via de Whk-beschikking. Vaak is deze beschikking onjuist: het is dan ook zinvol alle verschillende componenten te controleren omdat elk op zich al een groot effect kan hebben op het premiebedrag.

Wat onderzoeken we
 • toegerekende WGA- en ZW- uitkeringslast
 • gemiddelde premieloonsom over 5 jaar
 • de geldende rekenregels van het betreffende jaar
 • de opslag of korting die geldt voor de organisatie
 • kleine, middelgrote of grote werkgever
 • sectorindeling en sectorpremie

Wat doet Codex voor u

Wij halen onjuistheden uit de salarisdata om dit financieel en procesmatig blijvend te optimaliseren.
Als we fouten aantreffen begeleiden we uw organisatie bij het corrigeren in het verleden tot 5 jaar terug en we waarborgen een juiste berekening voor in de toekomst. Met als doel juistheid en volledigheid. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden!