Regres

Regres

Verhaal van loonkosten op een aansprakelijke derde
Voorwaarden & stellingen
  • schade moet aantoonbaar zijn toegebracht door de derde
  • veroorzaker moet onrechtmatig hebben gehandeld, schuld hebben
  • niet meer schade wordt vergoed dan de werknemer netto zou krijgen
  • ‘medisch causaal verband’ tussen ongeluk en oorzaak schade
  • als collega-werknemer veroorzaker is: opzet of bewuste roekeloosheid

Regres: loonschade verhalen

Een werkgever is verplicht zieke (arbeidsongeschikte) werknemers gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen en heeft met allerlei extra kosten te maken. Daarna stroomt de zieke of arbeidsongeschikte werknemer mogelijk zelfs de WGA in, waardoor nog meer kosten kunnen ontstaan. Maar: wanneer de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW mogelijk een regresrecht. Gemaakte kosten en schade kan dan worden verhaald op de aansprakelijke derde partij. Zelfs met 5 jaar terugwerkende kracht.

  • beheersing van het risico
  • voorkom een lange juridische weg
  • regres opgespoord en onderbouwd
Wat kunt u claimen

• loonkosten: de eerste 2 jaar het netto loon
• niet claimen: Belasting en sociale premies over het loon
• vanaf 2 jaar ziekte: WGA lasten indien aanwezig
• herstelkosten (bv geneeskundig, verpleging, revalidatie)
• re-integratie kosten (bv arbodienst, werkplek, trainingen)

Niet zomaar

Elke zaak is anders en in de meeste gevallen heeft u een lange juridische weg te gaan. De geleden schade en de schuld van de derde partij moeten immers worden bewezen. Leg uw zaak altijd voor aan een expert. Opgelet: de werkgever heeft vanaf de eerste ziektedag van de werknemer vijf jaar de tijd om gebruik te maken van het regresrecht en de kosten te verhalen.

Wat doen we voor u

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor regres in uw dossiers. Wanneer een zaak haalbaar is wordt de exacte schade berekend en een sterk onderbouwde claim geformuleerd. Vervolgens vorderen we de loonschade voor u terug en beperken verdere loonschade waar mogelijk.