Instroom – SROI

Instroom – SROI

Social return on investment bij aanbesteding
Invulling SROI-verplichting
  • uitkeringsgerechtigden in dienst nemen
  • arbeidsbeperkten een contract geven
  • stageplaatsen invullen
  • inkopen bij een SROI-positieve organisatie

Social return on investment

Social return on investment ofwel SROI is bij aanbesteding van overheden vaak verplicht: een percentage van de aanneemsom, opdrachtsom of het subsidiebedrag moet worden teruggegeven in de vorm van sociale inclusie. Een opdrachtnemer kan op verschillende manieren aan de SROI-verplichting voldoen.

sunburst nw voorbeelden SROI uitkering

Codex ondersteunt

Codex brengt van alle nieuwe indiensttredingen de (uitkerings)situatie in kaart. Onze vastleggingen bieden we aan via een dashboard en rapportage, zodat u deze kennis direct kunt gebruiken voor het invullen en calculeren van uw SROI-verplichting. Zo voorkomt u de bedragen die u zelf moet bijbetalen of zelfs boetes die worden opgelegd als u niet voldoet. U bent continu op de hoogte, kunt de administratie bijhouden en u kunt op tijd bijsturen indien nodig.

voorbeelden SROI uitkeringen

Achtergrond SROI

SROI is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Decentrale overheden zoals gemeenten, Waterschappen of Rijkswaterstaat vragen bij inkopen en aanbestedingen hun leveranciers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren. Bedrijven kunnen ook voor zichzelf SROI eisen stellen, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat.

SROI doelgroep

De SROI doelgroep bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep bestaat voornamelijk uit langdurig werkzoekenden, jonge werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. De SROI doelgroep kan bestaan uit jongeren met weinig of geen opleiding, mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of mensen met een uitkering die al voor een langere periode uit het arbeidsproces zijn. Wilt u ook aan de slag met de SROI of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.