Transitie­vergoeding

Transitie­vergoeding

Compensatie na 2 jaar ziekte ook nog voor oude dossiers
Iedereen heeft er recht op

Met de komst van Wet Arbeidsmarkt in Balans vervalt per 2020 de eis van twee jaar. Iedereen heeft bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding, zelfs bij ontslag in de proeftijd. Hoewel de kosten dan soms laag zijn kan dit oplopen als u veel flexwerkers of seizoensarbeiders heeft. Ook is er geen onderscheid meer in de berekening: over de hele feitelijke periode (zonder afronding naar beneden per half jaar) geldt 1/6 maandsalaris per half jaar.

Transitievergoeding 2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever heeft een werknemer recht op een transitievergoeding, mits het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. Deze is bedoeld voor bijvoorbeeld scholing en wordt bepaald op basis van maandsalaris en aantal dienstjaren. Dit wettelijk recht geldt bij zowel een vast als een tijdelijk dienstverband en ook na 2 jaar ziekte (dus bij WGA of zelfs IVA), maar niet bij wederzijds goedvinden.

  • beoordeling van slapende dienstverbanden
  • realiseren van optimale compensatie
  • communicatie met UWV
In strijd met goed werkgeverschap

Maar het slapend dienstverband kan wel in strijd zijn met het goed werkgeverschap (er zijn al enkele gerechtelijke uitspraken in die richting). Het kabinet heeft toegezegd dat het UWV de vergoedingen vanaf 2015 compenseert maar begint daar pas in 2020 mee; veel kleinere bedrijven kunnen of willen dat niet voorschieten.

Slapend dienstverband na 2 jaar ziekte

De werkgever betaalt loon door tijdens de eerste twee jaar ziekte en heeft verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit kan veel geld kosten. Houdt een werkgever een werknemer ook ná twee jaar ziekte nog in dienst, terwijl er geen sprake meer is van arbeid en loon, dan is het dienstverband ‘slapend’. De werkgever kan zo proberen de betaling van de transitievergoeding te ontlopen of uit te stellen. Het slapend dienstverband is vervelend voor de werknemer, maar de werkgever is niet wettelijk verplicht de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook de Wet compensatie transitievergoeding, die vanaf 1 april 2020 een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid regelt, zorgt niet voor die verplichting.

Voor- en nadelen slapend dienstverband
  • Uitstel van betaling tot daadwerkelijk ontslag
  • Afstel in geval van pensioen of overlijden
  • Vergoeding wordt hoger
  • Pensioenopbouw loopt door

Compensatie door UWV na 2 jaar ziekte

Om veel slapende dienstverbanden te beëindigen en te voorkomen door de grote kosten te compenseren is er een wetsvoorstel ingediend. Dit regelt structureel dat het UWV de werkgever vanaf 1 april 2020 compenseert voor een transitievergoeding na 2 jaar ziekte. De aanvraag moet binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding worden gedaan.
De compensatie geldt ook voor oude gevallen waarbij vergoedingen zijn verstrekt vanaf 1 juli 2015. Maar let op: deze slapende dienstverbanden moeten voor 1 oktober 2020 worden beëindigd.
Dit is een korte periode om het verleden veilig te stellen: Codex kan u hierbij van dienst zijn.

Wat kan Codex voor u doen

  • Beoordeling van slapende dienstverbanden
  • Realiseren van optimale compensatie
  • Communicatie met UWV en zo nodig bezwaar en beroep