VOG aanvragen

VOG aanvragen

Geautomatiseerd en snel een VOG aanvragen.

Geautomatiseerde VOG aanvraag

Het verplicht aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) komt vaak voor. Deze aanvraag kost een werkgever en werknemer soms veel tijd. Tijd die ook op een andere manier besteed kan worden. Daarom hebben we dit proces voor jou geautomatiseerd: dankzij onze koppeling tussen salarispakketten zoals Visma Raet en Afas enerzijds en Dienst Justis anderzijds, besparen u en uw werknemer veel kostbare tijd.

 

Wil jij ook profiteren van onze tijdbesparende koppeling? Vraag een vrijblijvende demo aan via info@codex.nl of bel naar 0118 419 669.

 • Bespaar tijd
 • Koppeling met diverse grote salarispakketten
 • Actueel inzicht in de lopende aanvragen

Proces VOG-aanvraag

Voor elke medewerker waar een VOG aanvraag actueel is, verzorgt onze software automatisch de aanvraag bij Dienst Justis voor de medewerker. Nadat de VOG is aangevraagd ziet u dit terug in uw salarisadministratie. Zo weet u altijd wat de actuele status is. Op het moment dat de VOG aanvraag is goedgekeurd, ontvangt uw medewerker hier persoonlijk bericht over. Uw medewerker dient de VOG vervolgens aan te leveren. Met een controle-signaal gaan we na of de medewerker de VOG ook daadwerkelijk aan u als werkgever heeft verstrekt. Ook op het moment dat een VOG wordt ingetrokken, ontvangt u hier een signaal van.

Meer weten?

Het is belangrijk om te weten dat we uw data nooit in externe databases van derden opslaan. Ook niet in die van Codex zelf. Zo voldoen we aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je ook profiteren van onze tijdbesparende koppeling? Vraag dan een vrijblijvende demonstratie aan via de chatbot of het contactformulier!

Wat is Een VOG?

De VOG is een verklaring van goed gedrag. Hieruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor vervullen van een specifieke taak of functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Wat wordt er onderzocht bij een VOG aanvraag?

Bij de VOG aanvraag wordt er gekeken naar de relatie tussen het verleden en de functie/baan of stage waarvoor een werkgever de VOG aanvraagt. Dienst Justis doet onderzoek naar het justitiële verleden bij de VOG aanvraag.

Wanneer moet je screenen?

Bij het aannemen van toekomstig personeel heb je als werkgever een grote verantwoordelijkheid bij de beoordeling van de betrouwbaarheid. Als jouw werknemers/toekomstig personeel onbetrouwbaar of onoprecht handelen, kan dat nare gevolgen hebben voor jou als werkgever. Om dit te voorkomen kun je als organisatie de verklaring omtrent het gedrag (VOG) onderdeel maken van het integriteitsbeleid.

Voor alle functies waarbij het belangrijk is dat jouw medewerker betrouwbaar is, raden wij aan een VOG aanvraag te doen. Voorbeelden van functies zijn:

 

 • Managers
 • Medewerkers die met financiën en/of goederen werken
 • Medewerkers die met kwetsbare groepen werken
 • Medewerkers met baan binnen de vitale infrastructuur (ICT, energie, etc.)
 • Medewerkers die toegang hebben tot gevoelige informatie

Regels voor de VOG aanvraag

De screening van een sollicitant of werknemer is privacygevoelig. Daarom is het belangrijk dat dit ten alle tijden volgens de AVG wetgeving gebeurd. Het is noodzakelijk dat:

 

 • Je een legitieme reden hebt voor de screening
 • Je mag de gegevens die uit de screening zijn gekomen alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is aangevraagd
 • Je moet voldoen aan de informatieplicht
 • Je mag de gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor het doel van de screening.
 • Je moet de gegevens goed beveiligen

VOG aanvraag werkgevers

Als jouw organisatie actief is binnen een sector waarbij de VOG aanvraag verplicht is, kun je als werkgever het risico verminderen bij de aanname van nieuw personeel. Bij organisaties met een hoog personeelsverloop kan dit veel tijd kosten voor de HR afdeling. Speciaal daarvoor hebben wij een tijdbesparende koppeling tussen salarispakketten zoals Visma Raet en Afas enerzijds en Dienst Justis anderzijds. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je ook profiteren van onze tijdbesparende koppeling? Vraag dan een vrijblijvende demonstratie aan via de chatbot of het contactformulier!