no-riskpolis

Codex helpt u bij de no-riskpolis!

No-riskpolis grafiek zonder achtergrond

no-riskpolis uitvragen

Codex helpt u bij het uitvragen van de no-riskpolis. Dankzij de software van onze Instroom Monitor worden instromende medewerkers naar de achtergrond gevraagd die relevant is voor de no-riskpolis. Na het beantwoorden van de vragen kan eventueel de salarissoftware worden ingeregeld. Hierdoor is direct veilig gesteld dat het UWV het loon financiert in het geval deze werknemer ziek wordt, zonder dat het u arbeidstijd kost. Wilt u meer informatie over de uitvraag van de no-riskpolis? Neem dan contact met ons op.

 • UWV betaalt Ziektewet-uitkering als werknemer ziek wordt
 • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet
 • Geen hogere premie als de werknemer in de WGA komt

Wat is de no-riskpolis?

Vaak wordt door werkgevers getwijfeld om iemand met een ziekte of handicap (arbeidsbeperking) in dienst te nemen. Dit is vaak omdat ze bang zijn voor een hoger ziekteverzuim, wat extra kosten met zich meebrengt. Echter is dit onterecht, omdat u als werkgever in dergelijke gevallen gebruik kunt maken van de no-riskpolis van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De no-riskpolis is een financiële vangnetregeling die mensen met een ziekte of handicap ondersteunt om aan het werk te gaan en aan het werk te blijven. Met de no-riskpolis is het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die een ziekte of handicap hebben, waarbij het risico op arbeidsongeschiktheid verhoogd is. Wanneer een werknemer met een ziekte of handicap bijvoorbeeld (weer) ziek worden, dan wordt een financiële compensatie aangeboden aan de werkgever door de Ziektewet.

Voordelen van de no-riskpolis

De no-riskpolis houdt in dat een werkgever voor de werknemer een uitkering kan aanvragen via de Ziektewet wanneer deze ziek wordt. Met deze uitkering wordt de werkgever voor maximaal 104 weken gecompenseerd in loonkosten. De uitkering vanuit de Ziektewet is tussen de 70% en de 100% van het dagloon. Daarnaast komen de ziektewet- en WGA-uitkeringen normaal gesproken voor rekening van de werkgever, maar voor de no-risk doelgroep hoeft de werkgever hiervoor geen hogere premie te betalen. Naast hiervoor genoemde voordelen, is het aannemen van medewerkers met een ziekte of arbeidsbeperking ook positief voor uw bedrijfsimago. Op die manier laat u zien dat u waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de andere kant vinden medewerkers met een arbeidsbeperking het vaak ontzettend fijn dat ze aan het werk kunnen, waardoor zij vaak extra gemotiveerd zijn. Als laatste kunnen vacatures sneller ingevuld worden, omdat de no-riskpolis het financiële risico van ziekte bij medewerkers met een arbeidsbeperking verlaagt. Het aannemen van hen wordt daarmee een stuk interessanter.

Voorwaarden
 • De werknemer dient ziekgemeld te worden binnen 6 weken nadat deze ziek is geworden;
 • Een werknemer dient beter gemeld te worden binnen 2 dagen nadat hij zich beter heeft gemeld;
 • De no-riskpolis geldt in principe voor 5 jaar, maar in bijzondere situaties is verlenging mogelijk.

Voorwaarden no-riskpolis

De no-riskpolis hoeft niet van tevoren aangevraagd te worden voor de werknemer. Wanneer de desbetreffende werknemer ziek wordt, kan de werkgever aangeven dat de no-riskpolis voor de werknemer geldt middels het formulier. Vervolgens wordt door het UWV beoordeeld of de werknemer op basis van de voorwaarden een Ziektewet uitkering krijgt. Over het algemeen gelden de voorwaarden rechts afgebeeld. De exacte voorwaarden die gelden voor de no-riskpolis zijn terug te vinden op de website van het UWV. Tevens is hier een lijst te vinden met verschillende voorkomende situaties met daarbij de geldende voorwaarden.

Welke uitkeringen en situaties
 • WIA, WAO-, WAZ of Wajong-uitkering
 • WW-uitkering (langer dan 52 weken)
 • WSW-dienstverband, WIW-baan of ID-baan
 • Opgenomen in het doelgroepregister
  (o.a. banenafspraak: IOAW-, IOAZ-, Anw, bijstand)
 • Beschut werk
 • Scholings belemmerden
 • Wet REA (overgangsrecht)
 • Structureel functionele beperking (overgangsrecht)

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een arbeidsbeperking of ziekte. Denk daarbij aan mensen met een WAO/WIA achtergrond of mensen die in de Wajong zitten. Zie artikel 29b van de Ziektewet voor alle doelgroepen. De voorwaarden kunnen wel verschillen per situatie. Let wel op dat niet alle werknemers met een arbeidsbeperking of ziekte in aanmerking komen voor de no-riskpolis.

Veegwet Sociale Zekerheidswetten 2022

Op 14 december 2022 zal de eerste kamer de Veegwet aannemen. Dit is behoorlijk ingrijpend omdat dit wetswijzigingen betreft die gevolg hebben voor de WIA.

 

Het gaat om de beperking van de no-risk claim en om het verhalen van WGA-voorschotten door het UWV op de werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn. Er geldt een beperking van de claimmogelijkheid van no-risk uitkering tot 1 jaar na einde wachttijd. Werkgevers worden hierdoor voor gemiddeld € 150.000 benadeeld per werknemer die toch no-risk blijkt te zijn.

 

Het is daarom van groot belang om de medewerker met een no-risk status in beeld te hebben. Alleen dan kan de werkgever de 10 jaar doorbelasting van de WGA voorkomen. Naast het nieuwe personeel is het ook van belang dit goed in beeld te hebben bij het huidige personeel.

 

Codex kan van uw gehele personeelsbestand de no-riskpolis in kaart brengen. Wanneer u behoefte heeft aan advies neem dan gerust contact met ons op.

Vraag naar uw mogelijkheden

Twijfelt u of u binnen uw organisatie  werknemers heeft die in aanmerking komen voor de no-riskpolis? Codex helpt u graag! Vul het formulier in via onderstaande button of bel ons op 0118-419 669.