WGA – schadelast reductie

WGA – schadelast reductie

Lagere WGA-lasten door herbeoordeling WGA-dossiers
Onze aanpak in 4 stappen
  • snelle inhoudelijke dossier-analyse
  • toetsing aan wet- en regelgeving
  • definiëren van bezwaargronden
  • beroep indien nodig na uitspraak

Herbeoordeling van WGA-dossiers

Codex onderzoekt de factoren die uw WGA-lasten bepalen: we kijken of een WIA-status correct aan de werknemer is toegekend en of de kosten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend. Vaak is onbekend welk bedrag een werkgever werkelijk betaalt voor (ex-)medewerkers en wordt er niet gestuurd op reduceren van de schadelast. Het gebeurt dan ook vaak dat u al jarenlang te veel kosten draagt omdat uw organisatie onterecht verantwoordelijk wordt gehouden voor één of meer WGA-uitkeringen.

  • meer mogelijkheden om bezwaar in te dienen
  • betere kwaliteit van het bezwaar, grotere slagingskans
  • weinig tijdsinvestering voor werkgever
Onafhankelijk arts-gemachtigde

Uw bedrijfsarts mag het oordeel van het UWV vanwege de vertrouwensband met uw werknemers niet toetsen en de arts-gemachtigde kan over informatie beschikken die voor u als werkgever ontoegankelijk is.

Onze beoordeling is anders

We treden pas op na afloop van de Poortwachtersperiode. Dit maakt onze beoordeling anders: het gaat niet om voorkomen dat een medewerker in de WGA terecht komt, we realiseren juist resultaat vanuit de bestaande WGA-situatie. Dit kan omdat de herbeoordeling wordt uitgevoerd op inhoudelijk-medisch, arbeidskundige en juridisch gebied in een ‘gesloten’ procedure.

Minder WGA-lasten

Kosten kunnen tot 10 jaar in de toekomst worden voorkomen en soms zelfs met terugwerkende kracht worden hersteld. In 80% van de gevallen hebben de werknemers bijvoorbeeld eigenlijk geen WGA maar een IVA status: als dat wordt gerealiseerd verminderen de WGA-lasten voor uw organisatie terwijl uw medewerker een hogere uitkering krijgt. Een structurele verbetering voor alle partijen dus. En dat zonder dat het u veel tijd kost: wij voeren zelfs alle bezwaarprocedures voor u. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden!