Premiekorting

Heeft u recht op premiekorting? Wij helpen u graag met de premiekorting en Whk berekening. Lees meer over premiekortingen op deze pagina.

 

sunburst LKV nw

Premiekortingen

2017 is het laatste jaar geweest waarin u aanspraak kon maken op de premiekorting. Een werkgever kreeg tijdelijk een korting op de premie indien deze een werknemer uit één van de groepen die recht hadden op premiekorting in dienst nam of hield. De premiekorting is per 1 januari 2018 vervangen voor het loonkostenvoordeel.

Doelgroepen Premiekorting

Heeft u werknemers in dienst die ouder zijn dan 56 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan heeft u misschien recht op premiekorting. U kunt recht hebben op de premiekortingen als u onder één van de onderstaande doelgroepen valt:

 

  • premiekorting oudere werknemer;
  • premiekorting jongere werknemer
  • premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
  • Transparant
  • Altijd op de hoogte
  • Snel en Secuur
resultaat per product dashboard

Premierkorting oudere werknemer

De premiekorting voor oudere werknemers gold van 56 jaar of ouder die direct voordat zij bij u in dienst kwamen, recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

– werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)

– arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)

– nabestaandenuitkering (Anw) Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.

– inkomensondersteuning Wet Wajong

– bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

– uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Als u in 2017 een werknemer in dienst had die voldeed aan één van de voorwaarden had u recht op premiekorting.

Premierkorting jongere werknemer

Als een werknemer van ten minste achttien jaar door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienstbetrekking ging werken, mocht de werkgever een premiekorting toepassen. De werknemer moest dan wel over een verklaring van het UWV beschikken. Daarnaast moest de jongere werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

– U had de werknemer vóór 1 januari 2016 in dienst genomen en de werknemer was op dat moment 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 26.

– De werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet voordat hij in dienst kwam bij uw organisatie.

– De werknemer had een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Als de werknemer in dienst was gekomen op of na 1 juli 2015 en vóór 1 januari 2016, moest hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste een half jaar.

sunburst result

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst hadden mochten onder voorwaarden gedurende drie jaar een premiekorting toepassen. Dit was bijvoorbeeld mogelijk als de desbetreffende werknemer recht had op een uitkering volgens de WIA of Wajong.

Profiteer van uw onbenutte premiekorting

Vanaf 2018 is de premiekorting vervangen voor het loonkostenvoordeel. Codex helpt u graag bij het inzichtelijk maken van uw loonkostenvoordeel. Dankzij de unieke software van Codex realiseert u behalve uw loonkostenvoordelen ook een flinke tijdsbesparing. Codex heeft gemerkt dat veel opdrachtgevers intern veel uren besteden aan het benutten van premiekortingen terwijl u deze tijd ook aan andere zaken kan besteden.

Wilt u een besparing op interne loonkosten, hogere opbrengsten en kostbare tijd besparen? Neem contact met ons op en ontdek uw mogelijkheden!